Velkommen

Løkken Borgerforening blev etableret i 1905 under navnet Løkken Borger- og Haandværkerforening.

Foreningen arbejder som borgernes talerør for at varetage byens interesser og er meget optaget af, hvad der foregår i byen. Foreningen giver gerne udtryk for holdninger til blandt andet kommuneplanen og kommer gerne med forslag til politikerne. Aktuelt er der fra foreningens side stillet forslag om forlængelse af cykelstien fra Vrå og en reetablering af Pramdragerstien langs Klostergrøften. Der er desuden netop blevet opsat en hjertestarter ved Sognegården på foreningens initiativ.

Foruden arbejdet med kommunale forhold beskæftiger foreningen sig med en række andre lokale anliggender. Foreningen ejer Vendsyssels Plantage og har dermed også ansvaret for plantagens vedligeholdelse. Plantagen danner året igennem rammen om en række arrangementer såsom Havgårdens årlige besøg i plantagen, besøg af indskolingseleverne fra Løkken Centralskole i forbindelse med guldfiskedåb samt afholdelse af koncerter på friluftsscenen. Foreningen har desuden repræsentanter i flere af byens udvalg og bestyrelser.

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der er valgt ved generalforsamlingen, som afholdes hvert år i februar måned.